864 002 skäl att välja Microneedling från Mimass AB.

Tack till Casa Maria i Norrköping för att vi får dela bilden.

Personen på bilden har gjort 3 behandlingar och använt Cliniccare hemvård mellan behandlingarna.

Microneedling är en behandling som fortfarande i dag är en av marknadens mest efterfrågade och av konsumenter och behandlare den mest uppskattade behandlingen att leverera.

Det är givetvis något som kan ifrågasättas och argumenteras runtomkring när det handlar om resultat, effektivitet och pris.

Utifrån Klinikens och framförallt hudterapeutens perspektiv så är det den enda tillgängliga behandlingsformen som är tillgänglig för hela yrkesgruppen där man tillåts arbeta fysiskt på dermis.

Det är också utifrån ett investeringsperspektiv en av de absolut bästa investeringarna du kan göra till en klinik utifrån Investeringskostnad och Behandlingsintäkt.

Att för runt 10 000 kr få tillgång till en behandling som levererar som förväntat i 99,5% av alla behandlingar gör ju också den här behandlingen till en klass för sig.

Det är väl också därför vi ser fler och fler icke auktoriserade behandlare på marknaden då intresset för behandlingen givetvis sträcker sig till alla som vill leverera något så exceptionellt.

Så låt mig nu ge dig de första 864 000 skälen till varför Mimass behandlingsrutin är den av alla tillgängliga leverantörer på marknaden du bör se lite extra på innan du fattar ett beslut, eller funderar på varför dina före & efterbilder inte levererar lika bra resultat som de som behandlare med Mimass behandlingsrutin gör.

Ni som genomgått vår utbildning har fått detaljerad kunskap i varför hastigheten på en penna är av yttersta vikt, och till er som ännu inte gått utbildningen så skall jag försöka beskriva varför det är så stor skillnad.

Microneedling är inte en behandlingsmetod för aktiv inslussning, alla argument i den riktningen är aningen missvisande. Det ställs lika höga krav på en aktiv produkt i microneedling som i en traditionell ansiktsbehandling. Givetvis trycker nålarna ned någon lite mängd aktiva ingredienser i samband med behandlingen.

Microneedling är en induktionsbehandling. Det handlar om att skapa så många induktioner på så kort tid som det är möjligt. Begreppet induktion står för initiering, d.v.s vi initierar en unik och separat aktivitet per genomförd skada. Så resultatet av behandlingen är DIREKT kopplat till hur många nålstick du lyckas genomföra under behandlingen.

MICRO INJECTOR LITHIUM+

Sverges snabbaste behandlingspenna för Microneedling.

Hastigheten på pennan är relevant

Så genom att arbeta med en snabb penna så kan du leverera fler nålstick och därmed erbjuda ett bättre resultat. Pennan som Mimass i dag erbjuder arbetar med 170 pulser per sekund med 12 eller 36 nålar. Låt oss bryta ned det här i verkliga siffror och göra en jämförelse.

Med 170 pulser / sekund & 12 nålar så genererar den här behandlingen 2040 nålstick / sekund.

För att behandlingen skall vara lönsam tidsmässigt så bör den effektiva behandlingstiden inte överstiga 15 minuter på ett ansikte.

Under 15 minuter så levererar den här behandlingen 1 836 000 unika och individuella nålstick som vart och ett av den inleder en aktivitet i huden som frisätter kroppens egna tillväxtfaktorer, som i nästa ögonblick skapar en invasion av fibroblaster i huden, som sedan inleder processen med att forma nytt kollagen i dermis.

Gör vi här en generell jämförelse med den här behandlingen och övrig utrustning som finns tillgänlig på marknaden i dag så har vi kommit fram till att snittet på annan utrustning arbetar på ca: 90 pulser / sekund med 12 nålar, med vissa variationer.

Det innebär att Mimass Microneedling behandling levererar 864 000st fler induktioner än våra kollegor i övrigt på marknaden.

Givetvis kan man kompensera det med att förlänga behandlingstiden med ca: 15 minuter.

Det innebär dock att man behöver ta tid från andra viktiga delar i behandlingen för att bibehålla en acceptabel lönsamhet.

I behandlingsrutinen från Mimass så ingår i de flesta fall en Instant Painless peel från Cliniccare och portömmning med Derma F+ som förberedelse i behandlingen. Allt detta rymmer inom ramen för ca: 50 minuters aktiv behandling inklusive mask.

DERMA F+

Ultraljudspeeling för att addera effekt i behandlingen.

Behandling av pigment

Ingredienserna i behandlingen som gör den stora skillnaden.

Ett ytterligare skäl som vi ser som lika centralt som antalet nålstick i behandlingen är möjligheten att addera två extremt essentiella ingredienser till behandlingen som direkt ökar behandlingsresultatet.

En ingrediens som vi talat lite om men som i den här behandlingen boostar resultatet mångfalt.
Sh Ogliopeptide1. Eller i branschmun, EGF ( Epidermal Growth Factors )

När vi genomför en Microneedling behandling så frisläpper vi kroppens egen EGF för att inleda de viktiga processerna med att forma nytt kollagen. Men den kroppsegna EGF som finns tillgänglig är relaterad till kundens ålder då det är något som likt många andra kroppsegna ämnen minskar med åldre. Så den kvalité som vi själva bidrar med i behandlingen är ganska oviss.

Så genom att addera EGF i behandlingen så förstärker vi processen i samabnd med behandlingen, varför vi kan känna oss mer trygga i att vi får ett resultat som kunden är nöjd med.

Då har vi angivit 864 001 skäl, och som sista skäl så lyfter vi fram en ingrediens som också är direkt kopplat till en vital process. Den lågmolekylära hyaluronsyran.

Eftersom vi traumatiserar dermis och initierar en inflammatorisk process i huden så svara kroppen gärna med att reducera återfuktningen i det behandlade området. Och med en uttrokning i huden i samband med behandlingen så fördröjs och reduceras behandlingsresultatet såvida vi inte kan addera en ingrediens som har förmågan att motverka uttorkningen.

Och här kommer vikten av den lågmolekylära hyaluronsyran in som ett motpol till uttorkningen.
Genom att vi adderar hyaluronsyra i samband med behandlingen samt att vi också rekommenderar en Cliniccare essence i mellantiden som motverkar uttorkning så får vi ett bättre behandlingsresultat i det stora hela.

Därmed har jag nu givit dig 864 002 skäl till varför du skall välja Mimass Beauty Concepts som din leverantör.

Har du i dag investerat i en behandlingsutrustning och vill öka resultatet i dina behandlingar är du givetvis välkommen att arbeta med samtliga moment och produkter runt omkring behandlingen.

Vill du utvecklas inom området så erbjuder Mimass alltid kostnadsfria utbildningar där vi går igenom allt detta i betydligt större detalj, och ni får behandla & bli behandlade under utbildningsdagen.

Utbildningstillfällen hittar ni på vår hemsida. www.mimass.se

Har du några ytterligare frågor omkring behandlignen så är du alltid välkommen att kontakta oss innan du fattar ett beslut.

Mimass är medlem i SHR och följer därmed de etiska regler som är uppsatta vilket innebär att vi enbart levererar produkter & apparatur till hudterapeuter som uppfyller kriterierna för diplomerad hudterapeut eller legitimerad och vidareutbildad sjukvårdspersonal.

Följ länken nedan så hittar du tillgänliga utbildningar.

Till utbildningarna

Behöver du mer information?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.