– Radiofrekvens (RF) som värmer upp huden till ca: 35 grader för att öka igenom genomsläppligheten och elasticiteten i huden.
– Elektroporationin med variabel pulshastighet skjuter elpulser mot huden mellan -35V / +35V vilket orsakar poröppningar i cellernas membran, vilket de aktiva ingredienserna utnyttjar för aktiv penetration.
– Variabelt ultraljud mellan 1 000Hz – 40 000Hz för mekanisk påverkan på celler.