En värld av möjligheter

Att välja behandlingsapparatur till din verksamhet är en utmaning, En väg kan vara att följa med i trenderna och hoppas att konsumenten hittar dig och uppskattar dig just på grund av att du är trendig.
En annan väg att arbeta är att hitta sin egen specialite, att fatta ett strategiskt beslut för din verksamhet och bli bäst på det.

MImass är en skönhetsagentur där vi strävar efter att hitta dig som vill bli bäst på något, som har en plan för hur du vill utveckla din verksamhet med apparaturer. Utan plan så kan dina investeringar bli dyrköpta.

Vi har delat upp vårt sortiment i tre områden när det handlar om behandlingsapparatur. Kriterierna är okomplicerade och gör det lätt för dig att hitta ditt område.

 1. Bas apparatur

  Detta är det första steget in i världen av apparaturer där du i dag kanske inte har någon maskinell utrustning på din salong, men önska ändå addera något till din meny som levererar något nytt.
  Din målgrupp är inte maskin orienterad och du är inte beredd att förändra för mycket i din behandlingsmeny i fråga om alternativ, eller ökade priser.

 2. Standar apparatur

  Du har redan påbörjat dina investeringar i apparatur och är nu på väg att ta ett djupare steg mot att erbjuda mekaniska hjälpmedel för att förstärka dina resultat.
  Den här kategorin kommer kräva att du adderar nya behandlingar, ökade priser för att finansiera dina investeringar. Men med investeringen följer givetvis ökade intäkter.

 3. Avancerad apparatur

  Du har drivit din verksamhet flera år och har i dag en stor lojal kundkrets som återkommande besöker din klinik/Salong.
  Du har kommit till ett vägskäl där du vill ta dina behandlingar till en helt ny nivå, där en större investering inte riskerar att påverka företagets likviditet för mycket.
  Du är inte heller osäker på att lyfta fram behandlingar som kostar avsevärt mer med ger betydligt bättre och mer omfattande resultat.

Vi har valt att kategorisera apparatur så här för att underlätta för dig som befinner dig i förändring, 
Hos oss på Mimass så arbetar vi oerhört konsultativt och önskar finnas med dig i hela beslutsprocessen där vi lär åss att förstå vilka visioner som finns för verksamheten, Hur målgruppen ser ut i dag, och hur du vill att den skall se ut i framtiden.

Här nedan presenterar vi den utrustning som vi har i vårt showroom, och om du önskar kika närmare på alltid är välkommen att komma och besöka oss för att komma vidare i ditt beslut.

 

bas apparatur

I Sortimentet hittar du enkla apparaturer som kan addera värde på dina redan befintliga behandlingar.

Lär artiklar som relaterar till våra avancerade apparaturer

Läs mer

standard apparatur

I Standard sortimentet så hittar du apparaturer som kommer utveckla din verksamhet och som kommer ge dig förutsättningar till att öka dina intäkter per behandling.

Lär artiklar som relaterar till våra standardapparaturer.

Läs mer

avancerad apparatur

Här hittar du behandlingsapparaturer som möter en mer krävande målgrupp, och som också förutsätter att du har målgruppen, eller att du har en plan för att förflytta en ny målgrupp till din verksamhet.

Lär artiklar som relaterar till våra avancerade apparaturer

Läs mer