Category Archives: Cliniccare

Snabbt om Microneedling

Finns det vinster i att kombinera Microneedling med RF eller andra innovativa lösningar? En fråga som ställer microneedlingen i ett långt större perspektiv.Finns det överhuvudtaget någon mening med att kombinera något med microneedling. Svaret på den frågan är ett tydligt: NEJ Microneedling är en behandling där vi frisätter tillväxtfaktorer för att normalisera cellernas balans och[..]