Effektiva val av kosmetika vid akne – En evide

Samverkan mellan läkare & hudterapuet

I dag finns omfattande evidens som styrker behovet av att kosmetiska behandlingar i samband med med medicinska behandlingar mot akne avsevärt kan förbättra resultatet och utkomsten av behandlingen.

I den här artikeln gör vi ett försök att sammanfatta en mängd studier på ett mycket kortfattat och så pedagogiskt sätt vi ser möjligt. Artikeln har också till syfte att erbjuda dig som är hudterapeut enklare råd om vilka val av ingredienser du skall ha i behandlingarna, och att behovet av en mer omfattande samverkan mellan läkare och hudaterapeuter är på som plats.

Inledning

Innan jag går in i detaljerna i den här artikeln så vill jag starkt poängterat att Akne är ett sjukdomstillstånd och skall primärt behandlas av hudläkare.

Artikeln baserar sig på en sammanställning av flera kliniska studier där man sett till vikten och valet av kosmetiska ingredienser för att understödja en medicinsk behandling.

Vetenskapen är i dag helt överens om att kvalitativa kosmetiska produkter förstärker den kliniska utkomsten vid aknebehandling.
Vad man också kommit fram till är att om man väljer fel kosmetiska rutin så kan det förvärra utkomsten av aknen. Därför är det viktigt att du som hudterapeut har korrekt kunskap och erbjuder en adekvat kosmetisk behandlingsrutin i komplement till en hudläkares ordination.

Ser man till kosmetiska så har man en vision om att kosmetiska produkter skall fungera i synergi. Men i flertalet studier så har man inte kunnat hitta någon verklig fördel till kosmetiska ingredienser i förhållande till placebo. Men i den här artikeln så skall jag försöka dela med mig av den information som jag lyckats sammanställa för att du skall kunna erbjuda en värdefull hudvårdsrutin till din kund.

Rengöring:

Rengöring är en av de mest relevanta delarna i en rutin och här finns en stor mängd olika rengöringar att välja mellan. Några av de viktigaste parametrarna vid problem med akne är att rengöringen skall vara, icke komedogent, icke irriterande & icke allergent. Och största fokus skall vara att produkten skall hålla så nära hudens naturliga pH värde som möjligt. ( 5 – 5,5 )

Talgreglerande produkter/Ingredienser

Vid akne problem så ser man ofta en överproduktion av talg, så vid val av kosmetiska produkter bör ju inrikta sig på att sträva mot en begränsad nivåerna av oljighet på huden.
En relevant ingrediens här skall sträva efter att absorbera talg från huden, så som exempelvis metacrylate copolymere mychrospheres. Andra studier på talgreglerande ingredienser finns tillgängligt med Nicotinamide, Phantenol, retinaldehyde*, glykolsyra m,m m,m

Det som redovisas i många studier är att det inte är många ingredienser som stödjer en talgreglerande funktion.  Det stöds in vitro, men mycket sällan in vivo. Detta är också förklarat att talgproduktionen påverkas av psykologiska faktorer.

Den ingrediens som visat sig mest effektiv på en överproduktion av talg har visat sig vara nicotinamid ( Vitamin B3 ) i samband med en mild till medel allvarlig akne.

Antimikrobisak ingredienser

Antibiotika är ofta förekommande när man talar om medel till allvarlig akne vulgaris. För att optimera och reducera motståndskraften är det rekommenderat att kombinera den behandlingen med antimikrobiska ingredienser.
Ingredienser med antimikrobiska ingredienser är vanligt förekommande i kosmetiska produkter och är också vetenskapligt säkerställda.

Några av dessa är ethyl lactate, phytosphingosine, glykolsyra, the tree oil, triclosan. De mest effektiva här är Ethyl lactate & phytosphingosine, (PS) har dessutom visat sig effektivt i att reducera tillkomst av akne både in vitro och in vivo.

Så de kosmetiska val man bör göra vid mild inflammatorisk akne är phytosphingosine, Glykolsyra & retinaldehyde eller the three oil

Antiinflammatoriska ingredienser


Även om medicinering i samaband med Akne ofta innehåller starkt anti inflammatriska parametrar så är det inte ett felaktigt val att se över detta även i de kosmetiska valen. Här finns mycket studier som stödjer antiinflammatoriska effekter så som Mjölksyra, myrtacine, nicotinamide, retinol, reservatrol, salicylsyra zinc sulfat och the tree oil.

Summerat i alla tester så är det nicotinamide som visat bästa resultat i studier, men även Reservatrol och the tree oil har visat sig effektiva som anti inflammatoriska delar i den kosmetiska hudvården i samband med mild akne.

Korneolytiska ingredienser

Korneolytiska ingredienser är något som orsakar vad som kallas interkornelytisk cell delning, vilket egentligen innebär att ingrediensen löser upp cellernas bindning till varandra. Något som är relevant när vi ser till komedonisk akne. Det man också sett i studier är att korneolytiska ingredienser gör komedonerna mer ytliga och leder till en mjukare hud. De ingredienser som man sammanfattat i den här studien är då givetvis Glykolsyra, mjölksyra, mandelsyra och en mix mellan glykolsyra och salicylsyra samt retinaldehyde i väldigt små mängder. (0,1%)

Så att komplettera med dessa ingredienser är ett alternativ framförallt på en hud som är mer känslig för retinoler, samtidigt som flera av dem har en liten blekande effekt vilket är relevant i händelse av inflammatoriska pigmenteringar. Kombinationen mellan Glykolsyra & Retinaldehyde har också visat sig ha positiv inverkan på ärrbildning i samband med akne.

Viktigt att notera när det gäller den här formen av behandlingar att den bör ske i samråd med behandlande hudläkare.

*Retinaldehyd är en Vitamin A, men betydligt mer stabil en retinol.

Fuktgivande ingredienser

Fuktgivande ingredienser har till huvudsaklig uppgift att återfukta Stratum Corneum för att bidra till en mjukare och mer elastisk hud. Ett effektivt fuktgivande produkt är avgörande i samband med behandling av akne, framförallt med hänsyn till den skada som retonoider och BPO behandlingar har på huden och orsakar en omfattande uttorkning.

De fuktgivande ingredienser vi talar om och som starkt rekommenderas är Glycerin, urea, hyaluronsyra samt Ceramide. Samtliga dessa har visat sig vara effektiva kosmetiska ingredienser i de studier som genomförts. Ceramide har visat sig enastående effektiv att motverka den uttorkning, obehag och irritation i huden så som en aknebehandling kan resultera i.

Nutriceuticals & Akne

Ofta talar vi om kosttillskott som ett komplement i samband med akne. Olika varianter av Zink har sedan länge varit ett förslag som komplement. Zink har visat sig vara en effektiv antioxidant och kan bidra till att reducera den oxidativa stress som uppstår i en akne hud.

Vidare ser man till flera andra ingredienser så som Nicotinamide, Koppar, folsyra Vitamin B4, och omega-3 fettsyror.
Här går sedan vägarna isär. För ser man till det vetenskapliga materialet så finns i dag en förhållandevis svag evidens för att nutraceuticals har någon omfattande effekt.
Skälen för att evidensen är låg kan vi säkert finna i hur stora finanser den formen av forskning har.

Även probiotika är ju något där man sett en relevant koppling mellan magen & huden, genom att det finns en korrelation mellan tarmens, hudens och en inflammatoriska huds mikroflora.
Här rekommenderas då L-acidophilus och L-acidophilus fermeterade mjölkprodukter som en kompletterande del i en aknebehandling.

Hur sammanfattar vi all den här informationen på ett fördelaktigt sätt

Jag vill inleda med att understryka att detta är min egen personliga sammanfattning.

Som terapeut är du i dag inte tillåten att utge dig för att kunna behandla akne.
Och här finns en skillnad som jag tycker är viktig.
Att behandla akne är det läkaren gör med sina behandlingar.
Det du som terapeut kan tillföra är att vårda huden som är ett resultat av behandlingen.

Och när det handlar om patienter som ingår BPO (Benzoyl Peroxide) behandlingar, eller retinoidbehandlingar mot sin akne så lämnas dom väldigt ofta vind för våg i fråga om vilka kosmetiska rutiner som rekommenderas. Behandlande läkare ger sällan eller aldrig specifika råd i val av kosmetisk behandling i samband med akne, vilket leder patienten till ett fritt val av produkter. Ett val som om vi läser igenom här kan resultera i att felaktig behandling kan leda till onödig uttorkning av huden, onödiga allergiska reaktioner, vilket kan leda till dermatitis eller photo dermatitis på grund av överbehandling. För vad vi kan se är att korrekt rådgivning till val av kosmetiska produkter kan dramatiskt förbättra behandlingsresultatet i samband med akne.

Så i kontakt med kunder som undergår behandling mot akne så bör det inledas ett samråd med den behandlande läkaren, som ger en tydlig och adekvat bedömning av diagnosen, vilket ger dig som terapeut rätt underlag för en produkt eller en behandling.

Underlag för denna artikel kommer ur en artikel som publicerats i
G ITAL DERMATOL VENEREOL, 2015:150:1-11
Cosmetics for acne:
indications and recommendations for an evidence approach

Med en vänlig hälsning från
Håkan Wahlström
Mimass AB

    Vill du vet mer eller har kompletterande frågor om denna artikel?
    Vänligen fyll i formuläret nedan så återkopplar vi så snart som möjligt.

    Fel: Kontaktformulär hittades inte.