En effektiv hudvård för vinterhalvåret

Av tradition så talar vi ofta om att vi behöver en annorlunda och avsevärt fetare hudvård under vinterhalvåret.
En hävd som jag skulle vilja resonera om i djupare detalj.

En känslig hud med en svag hudbarriär kan under korta perioder behöva ett extra lager fett som i ett stöd för en svag barriärfunktion.

Men rent generellt så ser vi alla tydligt att det ökade användandet av fett leder till en ökad yttorrhet på huden, vilket då kräver extraordinära insatser till våren.

En av de största utmaningarna som jag ser att vi har i dag är fuktfattig hud.
D.v.s en hud som har svårt att reglera skiftningar i temperaturer. Den torrheten ligger djupare och leder till nedsättningar av den kapillära cirkulationen som blir nedsatt och där värmen från den cirkulationen har svårt att ledas i en torr hud. Vilket också leder ceramider & lipider att förlora sin elasticitet och kan liknas med skillnaden i rumstempererat eller kylt smör. Något som även det kan försämra en barriärfunktion.

Det här är något som jag ofta ser förväxlas med yttorrhet.
Där fetare hudvårdsrutiner blir kontraproduktivt och bygger på en redan befintlig obalans.

En annan tes är det faktum att huden är ett levande organ och arbetar konstant för att skapa en balans på huden. Till sin hjälp finns den kapillära cirkulationen, det finns talg & svettkörtlar som har till uppgift att bistå vid behov av klimatförändringar, vid förändringar på huden av främmande ämnen från omgivningen.
En uppgift som huden har är att hålla en balans av talg på huden, något som produceras ur våra talgkörtlar och distribueras till huden. För att reglera detta finns funktioner i huden som känner av mängden talg och producerar efter behov. När talg produceras så distribueras det till hela epidermis.

Om vi ökar mängden fett på huden rutinmässigt så torde det då innebära att den egna produktionen av talg avstannar och därför bidrar till en försämring av barriärfunktionen och en ökad torrhet på hudens yta.
Detta eftersom vi också i dag känner till att fett inte har någon direkt förmåga att penetrera ned i huden.
(Källa: Dr. Matthias Hauser, J&J Consumer Healthcare Germany, 41470 Neuss )

Hur kan du som hudterapeut motverka detta då och förbereda huden för en stram vinter?

Det finns utifrån mitt perspektiv flera olika behandlingar som vi kan addera för att förbereda huden. Men innan jag går på behandlingarna så vill jag försöka beskriva vad det är jag vill uppnå för att förbereda huden.
Det slutliga resultatet som jag bedömer vara det viktigaste är att återställa en högre grad av fukt i huden. Något som kräver två viktiga komponenter. Vi kan inte fylla på fukt utifrån till huden, det är ju inte möjligt, så därför ligger en del av ansvaret på kunden själv och viljan att dricka vatten. Vanligt stilla vatten, inte kolsyrat eller smaksatt eller sötat.

Och för att det här vattnet skall få någon funktion så krävs det att det finns tillräckliga nivåer av hyaluronsyra i huden. Och här kommer utmaningarna.
För att återställa nivåer av hyaluronsyra i huden så krävs mer avancerade behandlingar.
I dag vet vi att för att hyaluronsyran skall fylla någon som helst funktion i fråga om att binda fukt så måste molekylerna vara tillräckligt små. En daglig hudvårdsrutin med små molekylär hyaluronsyra kan givetvis bidra, men nu behöver vi boosta huden. Boosta betyder för mig att vi med hjälp av mekaniskt stöd avsevärt ökar mängden hyaluronsyra i huden.

Till det krävs således inslussande behandlingar.
här finns många behandlingar, den mest effektiva är givetvis invasiva behandlingar, men dom behandlingarna är förunnat legitimerad personal.
Så ser vi till vilka behandlingar som finns tillgängliga för diplomerade hudterapeuter så har vi:
Electroporation, ”Elektriska pulser som öppnar för näring och hyaluronsyran att penetrera ned i huden”
Jontofores,  ” Galvanisk ström som inte är så effektiv på hyaluronsyra eftersom den är neutralt laddad.
d.v.s den svara inte så effektivt på positiva eller negativ strömmar. Men kan bidra något.
Ultraljud ( 28kHz ) inslussande massage
Madonnabehandling: ( Högtrycks spray för att penetrera ned hyaluronsyra. )
Kinetik. En av de senaste teknologierna där men med en högtryckspuls forcerar ned hyaluronsyra i huden.

För att någon av dessa behandlingar skall erbjuda någon betydande boosteffekt så krävs givetvis att hyaluronsyra är av en fragmenterad form, (Låg molekylär). Annars studsar den bara på hudytan och erbjuder mycket liten eller ingen effekt.

Det är en av de viktigare delarna i en förberedande vinterbehandling.

Nästa del är att aktivera cirkulationen i huden.

Här finns en mängd traumatiserande behandlingar att tillgå.
Fraktionerade Laser eller Radiofrekvensbehandlingar. Orsakar ett avsevärt trauma till huden. Effektivt men kostsamt.
Microneedling, Fysiskt trauma till huden, tillsammans med Fraktionerade behandlingar som ovan så är det några av få behandlingar som inte bara stimulerar syntesen av kollagenfunktionen utan aktiverar den.
Radiofrekvens. ( Bi – Mono polär ) EN bra behandling för att aktiver cirkulation. Då RF behandlingen ökar temperaturen i kroppen på mycket kort tid så aktiveras den egna cirkulationen som kan bidra till en förbättrad cirkulation.
Koppning / Vakuum / Massage: Något som aktiverar stagnerad cirkulation och bidrar positivt till hudens hälsa.

Genom att öka cirkulation och genom att öka nivåerna av fukt i huden så får vi en hud som svarar mycket mer effektivt på temperaturskiftningar och där den egna cirkulationen håller huden mer tempererad även under stränga klimatförhållanden.