Laddar Karta...

Datum/Tid
Den - 2020/06/05
Mellan klockan - 09:00 - 14:00

Plats
Mimass AB

Kategorier


Utbildningsbeskrivning

Utbildningen har till syfte att ge terapeuten en ökad insikt i indikationer som är kopplade till positiva resultat med Microneedling. Samt även fördjupade kunskaper i val av pre & post relaterade hemvårdsrutiner i kombination med val av produkter och dess verksamma ingredienser i behandling.

Utbildningen fokuserar på att ge fördjupade teoretiska kunskaper.

 

Mål

Efter genomgången kurs förväntas terapeuten ha en grundläggande förståelse för

Kunskap och förståelse

  • Val av kundorienterad hudvård med Cliniccare
  • Ökad förståelse för hudens grundläggande fysiologi och hur microneedling kan vårda och förstärka
  • Fördjupad produktkännedom

 

Färdighet och förmåga

  • Ökand färdiget i att göra behandlingsrekommendationer.
  • Ökad trygghet i val av behandling

 

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Grundläggande mekanismer och fysiologi om huden
  • Behandlingsparametrar och behandlings intervall
  • Fördjupad produktkännedom
  • Efter kursen erbjuds ni att komplettera microneedlingpaketet från Steg 1 , med att erbjuda 25% i rabatt.
  • Lunch (Vid ev allergier, meddela oss senast 24h innan)

 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel

Erhålls på kursdagen.

 

Behörighet

Microneedling Steg 1
Diplomerad hudterapeut
Auktoriserad hudterapeut
Legitimerad sjuksköterska
Legitimerad tandläkare / läkare

Utbildningsbevis eller legitimation kan komma att efterfrågas.

 

 

Examination

Efter genomgången utbildning kommer ett diagnostiskt prov att genomföras.

 

Betygsgradering

Godkänd, Underkänd.

Efter godkänt prov erhåller terapeuten diplom samt brosch för godkänd utbildning.

Avbokning sker senast 5 dagar innan kursstart.

Bokning

Bokningen är stängd för detta evenemang.