VI arbetar alltid med att ha den högsta kvalitén på våra produkter.
Den enkla idén bakom detta är att dålig kvalité kostar mycket pengar.
En produkt skall vara felfri och möta behandlarens förväntningar.

Våra produkter testas på många ollika sätt.
Tester, analyser och funktionstester genomförs noga och grundligt redan innan vi släpper ut en produkt på marknaden, sedan genomförds löpande tester under produktens livscykel.

Vi har väldigt få fel på våra produkter.
Vi har ett övergripande mål att nå en reklamations procent som inte överstiger 0,5%