Definitionen av Anti Age.

I dag kommuniceras ord så som hudföryngring, Anti Age, och skin rejuvination i omfattande marknadskampanjer.
Allt för att locka oss att köpa produkter som skall göra underverk på vår hud.
Och med hänsyn till hur långt utvecklingen kommit i fråga om avancerade ingredienser och vår kunskap om hudens uppbyggnad så är det i dag inte svårt att formulera ihop en hudvårdsprodukt som adresserar många av de synliga symptom vi har på huden, så som inflammatoriska tillstånd eller solskadade tillstånd.
Den stora utmaningen är för de flesta hudvårdsföretagen att skriva sin egen story, vara unika.
Ser vi till innehåll så är inte nyanserna så vansinnigt stora.
För så länge det går att skriva en story omkring anti age, så finns det kunder och även terapeuter på marknaden som attraheras och är beredda att prova på många olika vägar för den perfekta krämen.

Men till poängen.
Anti age är ett modernt ord. Det vi måste fokusera på är hudens åldrande.
Definitionerna för hudens åldrande är i dag till största del utredda och dokumenterade.
Vad jag tänker mig att göra här är att bryta ned hudens åldrande mer kronologiskt.
För det är en serie av kronologiska händelser som leder till att vi når en punkt där hudens åldrande har når kulmen.

Hudens åldrande inleds vid 25 års ålder

Vi är oerhört symptomorienterade i dag och vi fokuserar oerhört mycket på det som visar sig ut mot omvärlden, vilket också styr oss i våra val, och det styr också terapeutens rekommendationer.
Och det är nu viktigt att definiera att det är hudens åldrande jag lägger mitt fokus på i den här artikeln, inte ansiktets åldrande. Det är en helt annan artikel.
De första stegen till att huden inleder sitt åldrande sker när vi är i 20 – 25 års åldern.
Det är rent biologiskt i den perioden som vår kropp inleder en minskning av produktionen av den kroppsegna hyaluronsyran. Hyaluronsyran har en av de absolut viktigaste funktionerna i huden när det handlar om att bibehålla vitaliteten. Utan att gå in i mikrobiologin så kan vi enkelt fastställa att mängderna hyaluronsyra i huden är avgörande för hudens allmänna hälsa.
Det som sker när det här biologiska steget startar är att det också inleder en långsam uttorkning av vår hud. Eftersom hyaluronsyran agerar som en fuktreservoar så innebär minskade nivåer av fukt i huden att flera andra processer i huden. Det första steget som inleds i samband med att fuktnivåerna reduceras i huden är att mängderna fibroblaster reduceras. Eftersom fibroblasterna har ju en helt avgörande inverkan i vår produktion av kollagen.

Minskat kollagen är en vändpunkt

Med minskad produktion av kollagen så och ökad torrhet i huden så kommer huden att förlora sin spänstighet och elasticitet. Och här har åldrandet nått en kritisk punkt i huden. För konsekvensen leder nu huden till att förlora sin motståndskraft. Motståndskraften att möta solen, så en av de första synliga tecken på åldrande är solskadorna, Det finns nämligen ett tydligt samband mellan minskade nivåer av hyaluronsyra och ökad produktion av melanin.
I och med detta så ser vi en ökad frekvens av pigmenteringar i huden.

I det här skedet så har även vår livsstil en avgörande påverkan då en uttalad torrhet i huden också möjliggör för många inflammatoriska processer att få fäste i huden.

NU har vi kommit så långt i den kronologiska processen att huden är uttalat åldrad, med tiden så framträder linjer i huden som övergår till rynkor. Området runt våra ögon är oftast det tydligaste området för att definiera till vilken nivå hudens åldrande har nått.

Det är våra aktiva val som avgör hur snabbt vår hud skall åldras.

Hur snabbt den här processen går är helt beroende på vilken livsstil vi har valt att leva.
Men för att sammanfatta några av de faktorer som ovillkorligen påverkar tidsfaktorn i hudens åldrandet så ser vi Solexponering, UV känner vi till, men nu har man även funnit att IR & Synligt ljus, d.v.s spektrumet från 300 nm hela vägen upp till 900 nm även har en påverkan och påskyndar hudens åldrande. Rökning & Nikotin placerar sig även det högt upp på listan över livsstilsval som nära på omedelbart har en nedbrytande effekt på vår hud.
Och en av de mer moderna insikterna har ju nu börjat figurera i många vetenskapliga publikationer och det är socker & stärkelser.

Det är dom ”hårda” faktorerna som påskyndar åldrandet, men sedan finns en mängd mjuka faktorer som att tillåta oss att återhämta sig.
Kopplar vi det här till den traditionella hudvården som erbjuds på marknaden i dag så krävs det inte mycket vetenskap för att se att hudvården kommer in i ett förhållandevis sent skede.

Den erbjuds i ett skede där åldrandet redan är ett faktum, där de uttorkande effekterna redan har nått en nivå att inflammationer, pigmenteringar m,m har blivit synliga på hudens yta.

Många behandlingar berör inte kärnan i åldrandet

Det erbjuds i dag gigantiska mängder med behandlingar, mekaniska behandlingar såväl som manuella för att motverka dessa synliga ”åldersskador” i huden.
Och faller vi tillbaka på vetenskapen igen, så är budskapet entydigt.
Vi kan inte backa åldrandet i huden. Vi kan inte heller stoppa de åldersprocesser som pågår.
Det enda vi kan göra är att bromsa. Bromsa åldrandet utifrån den plats i åldersprocessen vi befinner oss i just för stunden.
Och för att effektivt bromsa åldrandet så finns det om man skall vara vetenskaplig förankrad endast några få ingredienser som effektivt kan bromsa hudens åldrande på ett någorlunda effektivt sätt.
Det är hyaluronsyran.
Hyaluronsyran svarar för de mest grundläggande och kanske också den viktigaste rollen i vad som definierar en frisk, vital hud.
Det är förlusterna av hyaluronsyra som inleder åldrandet, och det är förlusterna av hyaluronsyra som inleder nedbrytningen och åldrandet i huden.
Så hur skall du låta detta påverka dina behandlingar?
För detta ger dig nycklar till hur du med hjälp av dina behandlingar skall kunna erbjuda långsiktiga och bestående resultat.

Långsiktighet är det viktigaste

En av de viktigaste nycklarna du har som behandlare i ditt arbete är således att erbjuda dina kunder behandlingar och produkter som möter detta grundläggande behov. För alla andra behandlingar om jag nu får tillåta mig att vara kritisk, behandlar bara symptomen som är en konsekvens.
Dom behandlingarna har sin plats och sin funktion, men dom förlorar mycket värde så länge vi inte möter det grundläggande behovet av att underhålla nivåerna av hyaluronsyra i huden.
Marknaden har vaknat för den här kunskapen och vi ser fler och fler som erbjuder mekaniska behandlingar med just det fokus vi talar om nu. Att på ett enkla sätt boosta nivåerna av hyaluronsyra i huden.
I dag finns inte så många kostnadseffektiva sätt att boosta hyaluronsyrenivåerna.
Vi kan injicera hyaluronsyra invasivt, Det är en effektiv, men oerhört kostsam behandling med hänsyn till hyaluronsyrans delningstid i huden.
För att få ned en topisk hyaluronsyra så återkommer vi till det grundläggande. Molekylens storlek.
För att en hyaluronsyremolekyl skall ha någon penetration i huden så krävs att den är fraktionerad och understiger 100 – 130 nanometer. Är den inte det så blir den ”bara” en topisk ingrediens som fastnar på hudens yta och ger en upplevelse av åter fuktning. Men alla verkliga anti age effekter uteblir till fullo.
Så i din behandling bör du då för att möta och bromsa hudens åldrande addera komponenter som innehåller hyaluronsyra som bestämt har en mindre molekylstorlek än den som nämnts här ovan.
Sedan för att underhålla och bibehålla värdet av de behandlingarna så finns en enormt stor relevans i att erbjuda en hemvårdsrutin där du 2 gånger dagligen adderar med hyaluronsyran till huden.

Detta är det viktigaste och mest avgörande i en anti age hudvårdsrutin.
Sedan förtar det givetvis inte andra ingredienser som verkar lugnande till huden, eller som verkar anti oxidativt eller vilka kriterier som nu behövs för att möta de åldersskador som uppkommit i huden.
Målsättningen med den här kunskapen är att du som terapeut, eller du som konsument skall hitta vägar som ger dig mer långsiktiga och bestående resultat.

Hyaluronsyra är den huvudsakliga ingrediensen i alla Cliniccares produkter & Behandlingar.

Cliniccare hudvård är en professionell Anti Age hudvårdsserie som finns erbjuder rikliga mängder med hyaluronsyra i merparten av alla produkter, Hemvård, microneedling och för salongsbehandlingar. Till och med i vår kemiska peeling adderar vi hyaluronsyra.
Detta för att kunna erbjuda Anti Age behandlingar med långsiktiga och bestående resultat.