Köpguide 2017 – Microneedling

Microneedling är en av marknadens snabbast växande Anti Age behandlingar. Anledningen till det beror till största del på att det är en av extremt få behandlingar där hudterapeuten får en möjlighet att påverka huden förbi epidermis. Och det är en av få behandlingar som nära på kan garantera kunder ett positivt behandlingsresultat. Mimass har sedan 2014 arbetat och förfinat vårt behandlingsrutin för Microneedling för att göra den till vad vi anser vara marknadens absolut bästa behandling. Vi arbetar konstant med att informera, utbilda och sprida budskapet till konsumenter så att dom blir bättre kravställare och mer kritiska i sitt val att köpa den här formen av avancerade och förhållandevis komplexa behandlingen. Den här artikeln riktar sig i första hand till dig som är hudterapeut, Sjuksköterska eller läkare. Dessa tre yrkesgrupper är de enda på marknaden som har tillräckligt djup kunskap för att förstå behandlingens innebörd, viktiga mekanismer som sker i samband med behandlingen. Är du konsument och läser den här artikeln med anledning att du är ute och söker kunskaper omkring den aktuella behandlingen för eget intresse. Även du har nytta av den här informationen då den kan hjälpa dig att fatta ett riktigt bra beslut. Låt oss inleda med några grundläggande fakta omkring microneedling. Att välja leverantör omkring microneedling handlar om så mycket mer än att betala 10 000 – 25 000 kr för ett startpaket. Det handlar mer om att hitta en leverantör som täcker hela behandlingen, som kan erbjuda en så komplett behandlingsrutin som det bara är möjligt. En leverantör som kan erbjuda säkra behandlingar och som erbjuder en kvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Låt oss gå vidare steg för steg i inköpsprocessen. Pennan brukar vara en central frågeställning. Så där inleder vi.

Alla pennor gör jobbet!

Microneedling handlar om att orsaka så många mikroskador på så kort tid som det bara är möjligt. Vi förordar en aktiv behandlingstid på ca: 15 minuter. inte bara för att det är den tiden vi kan arbeta utan att klientens smärtreceptorer slagit på för fullt. Utan för att det handlar om lönsamheten i behandlingen. Det kostar ca: 1 100 kr plus den lagstadgade momsen att genomföra en microneedling behandling. Och då har vi budgeterat 60 minuter tillsammans med kunden. (Jag kommer tillbaka till det senare ) Vad vi också vet är att varje enskilt nålstick bidrar till resultatet i behandlingen. Så målet blir således att orsaka så många mikrokanaler på så kort tid som möjligt. Så alla pennor på marknaden gör jobbet. Det som gör skillnad är hur många mikrokanaler dom klarar av att göra på 15 minuter. En snabbare penna gör ett bättre jobb än en långsammare penna. Skillnaden kan röra sig upp emot 1 000 000 mikrokanaler. Så en snabbare penna kan således vara 1 000 000 gånger bättre än en långsam penna. En snabbare penna tillåter dig dessutom att arbeta med ett snabbare och obehindrat utan risk för att repa huden. De snabbaste pennorna på marknaden i dag gör ca: 170 pulser / sekund och arbetar med 12 nålar. Det innebär att en sån penna gör ca: 1 800 000 mikrokanaler på 15 minuter i jämförelse med de flesta andra pennor på marknaden som arbetar runt 110 pulser / sekund med 9 – 12 nålar. Vilket innebär ca: 800 000 mikrokanaler på 15 minuter. Det här har en direkt avgörande faktor på slutresultatet. Så i ditt val av penna så bör du prioritera detta högt. Batterimaskin eller inte! Vi har under en tid hört argument mot maskiner som drivs av litiumbatterier. Ett argument som inte annat än indikerar en stor okunskap omkring hur litiumbatterier fungerar. Ett litiumbatteri går för fullt tills det är tomt. Då stannar det omedelbart. Är du osäker, välj en maskin som kan hantera båda delarna. Sladden är ett hinder i behandlingen. Ett annat område som vi trycker mycket på är nålarna som används i behandlingen. Nålarna i behandlingen skall vara dokumenterat sterila. Här bör din leverantör kunna visa upp erforderlig dokumentation som visar att man har kontroll på fabriken och att fabriken kan presentera korrekt dokumentation. Det här är svårt i dag, det kommer mer och mer då miljö och hälsa har börjat efterfråga den typen av dokumentation.

Val av produkter under och efter behandling.

Microneedling är i dag inte klassad som en invasiv behandling, men faktum kvarstår att vi penetrerar huden så djupt som upp till 2,5 mm. Detta innebär att valet av behandlingsprodukter är kritiskt, kanske helt avgörande för kvalitén och säkerheten i din behandling. Det är vår absoluta och mycket bestämda uppfattning att du SKALL arbeta med sterila produkter i samband med microneedling. Ett serum som distribueras i en traditionell behållare innehåller ett antal ingredienser som under INGA omständigheter skall penetrera ned i huden. Här har vi oljor, vi har parfymer och vi har konserveringsmedel. Och dessutom så en produkt i en serumflaska är inte säkrad från bakteriell tillväxt. Jag tror inte vi behöver fördjupa oss mer i den frågan. För oftast när vi presenterar den så står det klart för samtliga behandlare hur viktigt det är. Har du inte tillgång till, eller av ideologiska skäl inte vill arbeta med cosmeceuticals så är det bättre att inte använda någonting alls. Arbeta på torr hud. För allt annat än sterila produkter är ett direkt tjänstefel. Helheten är viktig. I dag finns ett antal leverantörer som erbjuder delar av detta som vi lyfter fram här, Och för dig som i dag letar. Sträva efter att hitta en leverantör som kan täcka så många som det bara är möjligt. Sammanfattningsvis. I slutändan så är det viktigaste att du har ett förtroende för din leverantör, att utbildningen inte innebär en stor kostnad. Den bör ingå i din investering. Att behandlingen är utvecklad utifrån ett medicinskt protokoll? Sterila produkter, medical CE klassificerade nålar, handskar, munskydd, m,m m,m Att pennan levererar tillräckligt många pulser / sekund för att ger di konkurrenskraft. Att din leverantör finns med dig och även talar om ekonomi omkring behandlingen. Och det är där jag avser att avsluta den här artikeln. Priset på behandlingen. En microneedling behandling kostar som jag nämnde tidigare ca: 1 100 kr att genomföra. i den kostnaden omfattar jag materialet som krävs. Nål, produkt, mask, hygienartiklar m,m m,m. Jag räknar också in lönekostnaden. Att sälja behandlingen under 1 700 kr innebär i princip att du prutar å din egen lön. och dessutom tvingas ta från arbetsinkomsten och betala hyra, försäkringar, data & telefoni. Så i ditt val av leverantör så bör du även säkerställa att man respekterar din inkomst, respekterar värdet på din kompetens. Med rekommendationer på lägre behandlingspriser så är det min uppfattning att man brister i den respekten. Vill du veta mer om vad Mimass kan erbjuda på det här området så är du givetvis välkommen att kontakta oss. Använd gärna formuläret nedan. [contact-form-7 404 "Not Found"]