Mimass tar emot tillväxtcertifikat av UC

Under 2020 ökade Mimass tillväxt stadigt och efterfrågan på vetenskapligt utvecklad hudvård och behandlingar för den svenska skönhetsbranschen var hög. Nu tilldelas Mimass ett Nordiskt tillväxtcertifikat, en utmärkelse som endast 5% av Svenska företag kvalificerar sig för.
 
Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning (och ofta vinst) samt är framgångsrika.
 
Med lång erfarenhet och gedigen kunskap i kombination med samarbeten tillsammans med kirurger, läkare och utvecklingsteam med spetskompetens inom området Anti Age runt om i världen är vår fortsatta strävan att vara ditt naturliga val av partner till att hjälpa klienter att nå den vackraste huden möjligt.
 
För mer information om Mimass AB
Vänligen kontakta
Håkan Wahlström
VD
hakan@mimass.se
08-756 77 13

 
_____________________
 
During 2020, Mimas’ growth increased steadily and the demand for scientifically developed skin care and treatments for the Swedish beauty industry was high. Mimass is now awarded a Nordic Growth Certificate, an award for which only 5% of Swedish companies qualify.
 
There are different definitions of what a growth company is, but what they have in common is that these companies are growing fast and rapidly. They grow in turnover (and often profit) and are successful.
 
With our extensive experience and solid knowledge combined with collaborations with surgeons, doctors, researchers and development teams with cutting-edge expertise in the field of Anti Age around the world, our continued effort to be your natural choice of partner to help clients achieve the most beautiful skin possible.
 
 
For more information about Mimass AB
please contact: 
Håkan Wahlström
CEO
hakan@mimass.se
08-756 77 13