Hos Mimass AB har vi alltid ambitionen att inte bara förstå, men även att överträffa våra partners förväntningar.

Vi är djupt engagerade i vetenskapen kring hudvård, och vi vill vara den mest pålitliga och värdefulla leverantören för dig.
För att uppnå det målet, skullle vi önska att vi får en mer tydlig bild av dina förväntningar på oss.

Därför ber vi dig att ta några minuter att svara på följande viktiga frågor.

Din feedback kommer att vara central i vår strävan att ständigt förbättra oss och växa tillsammans med dig.

Alla svar är anonyma

Beskriv din roll i företaget
DagligenVeckovisMånadsvisKvartalsvisAldrigEndast vid speciella tillfällen
E-post:
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
Telefon:
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
Personliga Möten:
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
Video Konferens (t.ex. Zoom, Teams):
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
SMS/Messenger Tjänster:
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
Post (traditionell):
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen
Facebookinlägg (Mimass AB Norden)
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Aldrig
Endast vid speciella tillfällen