PHOTOPROTECTION OCH SYNLIGT LJUS

Detta är en översattdel i den föreläsning som gavs av Dr Christian Diehl under Hud & Kosmetikmässan i Kista 2017.

 

Vad är Photoprotection?

Termen fotoprotektion kommer från det grekiska ordet φως vilket betyder ljus.
Därför innebär fotoprotektion skydd mot ljuset.

Vad är de skadliga strålarna från Solen?

Solstrålens spektrum täcker (från de lägsta till högsta våglängderna) ultravioletta strålningar (UV) som omfattar UVC, UVB och UVA, som står för 5% av den totala solstrålningen, synligt ljus (VL), som står för 45% och IR-strålningar (IR) 50% av den globala strålningen når jordens yta. Lyckligtvis absorberas UVC av ozonskiktet och når lyckligtvis inte människans hud. UVC skulle annars vara den mest skadliga UV strålningen för huden. Alla andra strålningar är skadliga i olika grad för huden.

Men! kan synligt ljus vara skadligt för huden?

De flesta känner till farorna med UVA och UVB, något som det har rapporterats om i många år. Men synligt ljus (VL) presenterar också några faror för huden. Först och främst, och detta är sällan känt av allmänheten, Synligt ljus orsakar pigmentering, inkluderat i frånvaro av UV-strålar [1]. Detta fenomen uppträder också i ljus hud som i mörkare hud. Det har också visat sig att synligt ljus bidrar till formande av fria syre radikaler (ROS) i samma omfattning som UV (UVB 4%, UVA 46% och synligt ljus 50% av den totala mängden ROS som produceras) [2]. Vi känner alla till de skadliga effekterna av ROS på huden, speciellt när det gäller hudens åldrande. Synligt ljus ökar produktionen av proinflammatoriska cytokiner i huden, som också spelar en viktig roll vid hudens åldrande. Dessutom påverkar det synliga ljuset vårt DNA genom bildandet av oxiderade DNA-baser ( Dimers), vilket påskyndar hudens åldrande och förekomsten av hudcancer.

 

Artificiellt ljus då?

Det finns olika källor till artificiellt ljus. De vanligaste och klassiska är vanliga elektriska glödlamporna, neonljus, halogenljus … Vi bör vara försiktiga med dem, eftersom dem uppenbarligen ger mest synligt ljus, dessutom ger dom också en viss mängd UVA. Sedan har vi TV-skärmar, PC-skärmar, iPads eller iPhones som representerar en inte helt försumbar del av det synliga ljuset. Synligt ljus som härstammar från elektriska glödlampor eller livvärdiga enheter har samma skadliga effekter på huden som det synliga ljuset med solljus.

 

Om jag har pigmenteringsfläckar, ska jag då också skydda min hud från synligt ljus?

Ja, det är naturligtvis ett behov av att skydda sin mot hud från synligt ljus om huden lider av melasma. Vid behandling av melasma, tillsammans med depigmenterande produkter, är kanske den viktigaste produkten photoprotection. Som tidigare nämndes orsakar synligt ljus pigmentering på ett sätt som liknar UVB. Därför kan synligt ljus försämra melasma.
I en nyligen genomförd studie visade det sig att behandlingen av melasma var mer effektiv vid åtföljande av en produkt som erbjöd skydd mot synligt ljus-UVA / UVB- än med endast UVA / UVB-skydd [4].

Finns det verkligt skydd mot synligt ljus?
I grund och botten finns det två sätt att skydda vår hud mot det synliga ljusets skadliga effekter.

Den första bygger på att motverka effekterna av överproduktion av fria syreradikaler med antioxidanter, antingen oralt eller topiskt. Men det här är bara en partiell lösning och det omfattar inte alla negativa effekter från det synliga ljuset.
Det andra sättet, vilket är mycket mer effektivt, där man använder ett specifikt filter mot det synliga ljuset. Och det är melanin, vilket är vårt naturliga pigment. Fram till nyligen var ursprunget av melanin som blandades i krämer från bläckfiskens bläck. Förutom de allergiframkallande egenskaperna hos vissa människor, var dess stora defekt att den färgade krämerna mörjare, vilket gjorde den praktiskt taget oacceptabel utifrån ett kosmetiskt perspektiv. Nyligen har en ny syntetisk fraktionerad melanin utvecklats. Fördelar med den är att den har ett mycket lågt allergen, men också att den är nästan osynligt i krämerna. Enligt vissa individuella tester kunde vi med endast 0,5% av detta syntetiska melanin i en kräm, absorbera omkring 90% av allt synligt ljus. Vilket tillåter formulering av kosmetika med denna aktiva beståndsdel att nå utmärkta skyddsnivåer mot VL.

 

Vilka är de potentiella farorna med det infraröda ljuset?

Även om infraröd strålning (IR) inte har någon effekt på hudpigmentering kan de aktivera en produktion av fria syreradikaler i huden på samma sätt som UVA / UVB eller synligt ljus [5].

Vidare har det visat sig att IR: er associeras med accelererad tillväxt av mer aggressiva tumörer och ett högre antal maligna tumörer [6]. Vidare ökar IR-uttrycket av kollagenas, ett enzym som förstör vårt kollagen, vars ökning är grunden för bildandet av rynkor. Upprepad exponering för IR visade sig vara orsaken till att djupa rynkor utvecklades hos möss [7]. Generellt sett verkar IR ha en viktig roll vid för tidigt åldrande i huden [8].

 

Finns IR-filter som de existerar för UVA / UVB?

Tyvärr finns de ingar skydd. Vissa ingredienser som används i kosmetika, speciellt mineralbaserade solskyddsmedel, såsom titandioxid eller zinkoxid, kan fungera som skydd mot IR, men endast i väldigt höga koncentrationer, vilket gör dem kosmetiskt oacceptabla. De skadliga effekterna av IR-exponering är huvudsakligen baserade på att vi överproducerar fria radikaler, vilket gör att mängderna antioxidanter har en positiv effekt vid utvecklandet av solskydds och ljusskyddande produkter

 

Skyddar glaset från dessa strålningar?

Glas absorberar en del av IR strålningen, men inte det synliga ljuset eller UVA / UVB. Därför kan det inte skydda huden från dessa strålningar.

 

Vilket skulle då vara den perfekta photoprotection produkten för det 21: a århundradet?
En idealisk skyddande produkt för det 21: a århundradet skulle vara ett dagligt skydd mot  UVA / UVB, men även synligt ljus och IR. När det gäller SPF, förutomutom i extrema klimatförhållanden eller i samband med speciella dermatologiska störningar, är SPF 30 tillräckligt i det dagliga livet. Kom ihåg att en produkt inte enbart skall appliceras på morgonen, utan också behöver kompletteras med ca: 2 timmars intervall; annars förlorar den sin effekt. Kom också ihåg att photoprotection inte bara ska användas i samband med utomhusaktiviteter, utan också i det vardagliga livet, eftersom vår hud ständigt utsätts för solstrålning, men också till konstgjort ljus, vilket också kan vara så skadligt.

 

Sammanfattningsvis
Även om det var okänt före 1970-talet så har photoprotection gradvis plockats upp av människor som föredrar utomhusaktiviteter, i slutet av 1900-talet har det blivit mer etablerat att använda skyddande produkter. Det bör dock bli en del i en daglig hudvårdsrutin, precis som att rengöra vår hud eller ta bort smink.

 

Referenser/Studier

  1. Mahmoud BH, Ruvolo E, Hexsel CL et al. Impact of long-wavelength UVA and visible light on melanocompetent skin. J Invest Dermatol 2010; 130: 2092–2097.
  2. Zastrow, L., Groth, N., Klein, F et al. The missing link–lightinduced (280–1 600 nm) free radical formation in human skin. Skin. Pharmacol. Physiol. 2009; 22, 31–44.
  3. Vostalova J, Svobodova AR, Galandakova A. Differential modulation of inflammatory markers in plasma and skin after single exposures to UVA or UVB radiation in vivo. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomout Czech Rep. 2013; 157(2):137-145.
  4. Castanedo-Cazares JP, Hernandez-Blanco D, Carlos-Ortega B et al. Near-visible light and UV photoprotection in the treatment of melasma: a double-blind randomized trial. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014 Feb;30(1):35-42.
  5. Darvin, M.E., Gersonde, I., Albrecht, H., Zastrow, L., Sterry, W., Lademann, J. In vivo Raman spectroscopic analysis of the influence of IR radiation on the carotenoid antioxidant substances beta-carotene and lycopene in the human skin. Formation of free radicals. Laser Phys Lett 2007; 4, 318–321.
  6. Jantschitsch C, Weichenthal M, Maeda A, Proksch E, Schwarz T, Schwarz A. Infrared radiation does not enhance the frequency of ultraviolet radiation-induced skin tumors, but their growth behavior in mice. Exp Dermatol 2011; 20: 346–350.
  7. Schroeder P, Lademann J, Darvin ME et al. Infrared radiation-induced matrix metalloproteinase in human skin: implications for protection. J Invest Dermatol 2008; 128: 2491–2497.
  8. Robert C1, Bonnet M, Marques S, Numa M, Doucet O. Low to moderate doses of infrared a irradiation impair extracellular matrix homeostasis of the skin and contribute to skin photodamage. Skin Pharmacol Physiol. 2015;28(4):196-204.