Tranacix – Effektiv behandling vid melasma

TRANACIX cream 30g

489 kr

Melasma, eller chloasma, är en vanligt förekommande störning av hyperpigmentering.

 

Ofta även kallad ”graviditetsmasken”. Melasma uppträder vanligtvis som ett symmetriskt maskliknande område med bruna till askgrå mörk hud över kinderna, näsan och ovanför läppen.

Förenklat kan man säga att Melasma är överaktivitet i pigmentprocucerande celler och melanocyter i de drabbade områdena på huden.

Det finns även en hormonell komponent involverad, särskilt hos kvinnor utvecklar melasma under graviditeten eller hos kvinnor som tar orala preventivmedel. Dessa fall tenderar att blekna ut och avstanna av efter nedkomst eller i samband med att man avslutar att ta det orala preventivmedlet.

Emellertid har mer frekvent forskning visat på en multifaktoriell orsak till detta ofta beständiga och mycket komplexa hudtillstånd.

Vi vet att genetik och exponering för UV från solen spelar en stor roll. Det finns också ökade bevis på att det finns en vaskulär komponent till melasma, så yttre faktorer som som utlöser kärlutvidgning såsom värme och irritation, kan förvärra tillståndet.

Forskning har också angivit att blå våglängder från ljus, såsom det ljus som släpps ut från våra mobiltelefoner, datorer, surfplattor och LED-lampor, kan stimulera pigmentproduktion och bilda indirekt DNA-skada genom reaktivt syre (ROS).


Tranacix representerar en modern generation kosmetiska produkter som är explicit inriktat på komplexa hudtillstånd.

Den huvudsakliga ingrediensen i Tranacix är Tranexamsyra som i studier påvisat effektiv effekt på de processer i huden som är aktiva vid tillstånd av hyperpigmentering och Rosacea.

Den aktiva effekten i produkten bidrar till att reducera kärlens omfång vilket kopplas till Melasma och även Rosacea,

Tranexamsyra påverkar även kommunikationsvägarna mellan de celler (Korneocyter & Melanocyter) som aktiveras i samband med hyperpigmentering.

För bästa resultat med Tranacix rekommenderas applicering 2 gånger dagligen i 60 – 90 dagar.  

Tranacix rekommenderas också som ett komplement till estetiska behandlingar med inriktning på att vårda hud med Rocasea & Melasma.

 

Aktiv ingrediens
3%  Tanexamsyra
Innehåller SPF 20

 

För mer information:
Kontakta: Håkan Wahlström
08-7567713
hakan@mimass.eu

 

Referenser

  • Lee DH, Oh IY, Koo KT, Suk JM, Jung SW, Park JO, Kim BJ, Choi YM. Reduction in facial hyperpigmentation after treatment with a combination of topical niacinamide and tranexamic acid: a randomized, double-blind, vehicle-controlled trial. Skin Res Technol. 2014 May;20(2):208-12.

  • Kim MS, Chang SE, Haw S, Bak H, Kim YJ, Lee MW. Tranexamic acid solution soaking is an excellent approach for rosacea patients: a preliminary observation in six patients.J Dermatol. 2013 Jan;40(1):70-1.

  • Zhond S, Sun N, Liu H, Nyu Y, Chen C, Wu Y. Topical tranexamic acid improves the permeability barrier in rosacea. Dermatologica Sinica 2015. 33:112-117

  • Ebrahimi, B., & Naeini, F. F. (2014). Topical tranexamic acid as a promising treatment for melasma. Journal of Research in Medical Sciences, 19, 753–757.