Förbättra resultat och få bättre kontroll på dina microneedlingbehandlingar

Microneedling har under senare år utvecklas till en fantastiskt populär behandling.

I dag vet vi långt mycket mer om effekterna och behoven runt microneedling än vi gjorde för bara ett par år sedan.

Den här artikeln har till syfte att ge dig en uppdatering på några av de nya kunskaper som finns runt behandlingen.

Den del som åtnjutit störst fokus runt microneedlingbehandlingar är givetvis fibroblaster.

Fibroblasternas frisättning och delning som inleds i en läkningsprocess.

Det är en viktig del i att uppnå målen vid en hud föryngrande behandling.
Det vi också har sett under de år vi har arbetat med microneedling är att resultaten av produktion av nytt kollagen och de mål att uppnå en tightare och med elastisk hud har uteblivit.

Vi har då inte sällan pekat på genetiska eller miljömässiga förutsättningar.
Det är egentligen ett ”god dag yxskaft” svar då vi inte har haft svaret.

Och i dag har vi svar på många frågor som berör bland många andra just frisättningen och delningen av fibroblaster.

Villkor för att få fibroblasten att övergå i collagenesis

Vi vet att fibroblasten är central för produktion av nytt kollagen, Elastin och glykoaminoglykaner. Och en av hemligheterna med behandlingen handlar om att förse huden med de byggstenar som är nödvändiga för ett önskat resultat.

Att frisätta fibroblaster med exempelvis nålning är inte fullt ut effektivt. Nålarna skadar cellerna och aktiverar processen, men fibroblasterna behöver stöd och underhåll för att bibehålla processen över tid för att nå en struktur med god integritet och styrka.

Och det är när vi missar detta som vi ofta inte når de önskade målen som vi strävat efter tillsammans med våra kunder.

Keratinocyterna – Ett underskattat fokus!

Keratinocyter är något som hudterapeuter sällan eller aldrig lägger någon större vikt vid i sina behandlingar, utan fokus är ofta fibroblaster & produktion av kollagen.
Givet är att kollagenet är den del i behandlingen som levererar mest synliga resultat, dock har vi lärt oss nu att keratinocyterna har en viktig bidragande roll i att nå ett bättre resultat.

Så vad händer om vi förstärker hälsan på keratinocyterna?

Med en friska keratinocyter så kommer några ytterst viktiga mål att uppnås.
Vi får en tätare, mer fast och mer elastisk epidermis.
Något som bidrar till en reducerad avdunstning från huden ( TEWL ) vilket också bidrar till att lipider inte migrerar som förväntat och kan då bidra med ökad förekomst av milier.

Vi uppnår även en jämnare hudton om vi lyckas få cellförnyelseprocessen att bli normaliserad.

Microneedling i kombination med rätt ingredienser kommer effektivt att förbättra keratinocyternas hälsa och bidra till att detta mål kan uppnås.

Nu finns ytterligare en faktor som jag kommer lyfta fram här nu.

Melanocyterna..
Melanocyter arbetar i synergi med keratinocyter, dom är dock avsevärt mer känsliga för oxidation och lipidperoxidering än keratinocyter. Främst genom att produktionen av melanin är en oxidativ process i sig.

Genom att förstå melanogenesis (Processen i att producera melanin) så kan vi förstå vilka aktiva ingredienser vi måste kombinera.
Melanogenesis är en komplex process som är uppbyggd i 8 steg. Och för att lyckas och få bra resultat dina behandlingar du möta så många av dessa steg som möjligt.

Sammanfattningsvis

De slutsatser som vi drar av detta är att genom att förstå mekanismerna bättre i hela förfarandet och hur dessa responderar med behandlingen, valet av produkter i samband och efter behandlingen så kan du som terapeut nå ett mer kontrollerat och önskat resultat på dina behandlingar.

Detta är ett område som vi kommer att beröra i stor utsträckning i den helt nya och uppdaterade Microneedlingutbildningen som lanseras hos Mimass under hösten.

Syftet med utbildningen är inte bara att ge dig användarkunskap av penna och förfarande.
Genom att också addera fördjupande kunskaper i mekanismerna som sker i samband med behandlingen och hur sammansättningen av din behandling skall formas för att du skall kunna ge kunden det absolut bästa resultatet av din behandling så kommer du att bli bäst i Sverige på att leverera Microneedling.