Snabbt om Microneedling

Finns det vinster i att kombinera Microneedling med RF eller andra innovativa lösningar?

En fråga som ställer microneedlingen i ett långt större perspektiv.
Finns det överhuvudtaget någon mening med att kombinera något med microneedling.

Svaret på den frågan är ett tydligt: NEJ

Microneedling är en behandling där vi frisätter tillväxtfaktorer för att normalisera cellernas balans och aktivitet, lösa upp vävnad som bundits samman felaktigt, för att uppnå en mer vital och frisk hud.

Det är alltså inte ett varumärke som behandlar, det är inte en specifik penna som behandlar. Det terapeutiska i behandlingen är att vi frisätter tillväxtfaktorer

Det finns åtskilliga sätt att frisätta tillväxtfaktorer i huden.
Men med den kunskap vi har i dag så har det visat sig att microneedlingen är den mest effektiva, och det är den behandling som har minst inverkan på kundernas vardag.

Men om vi adderar RF så får vi ju effekterna av två bra teknologier i samma behandling?

RF ( Radiofrekvens) är en strålande teknologi. En som vi arbetar framgångsrikt med vid många olika tillstånd.

Men låt oss se till biologin här. Bara för att en teknologi är effektiv i vissa fall, så kanske den inte uppfyller samma kriterier i alla sammanhang.

Men hur tåliga är tillväxtfaktorer för värme?
Det är den centrala frågeställningen.

Vad vi väl känner till med tillväxtfaktorer (TGF) är att dom är känsliga.
Dom är känsliga för huruvida dom har en bra miljö omkring sig
Dom är extremt känsliga för värme.

Och värme får en tillväxtfaktor att koagulera.

Så med den insikten så är det samtalet avslutat.
Det ju inte svårt att göra slutsatsen att kombinationen av teknologier är kontraproduktiv.

 

Rent generellt när det handlar om microneedling så har det seglat upp många extrema ”claims” om hur olika suspekta produkter skall förstärka behandlingsresultatet.

Jag har några grundläggande påståenden som vi vill dela med oss av som ni gärna får sätta i perspektiv i det här resonemanget, och om ni önskar även utmana oss.

 

Några av dom grundläggande principerna runt microneedling bygger på att vi behandlar huden och hudens celler på ett korrekt sätt.

Vad är det huden behöver?

För att en cellulär process skall bli så effektiv som det bara är möjligt effektiv så krävs det att det finns en grundbalans i celler och cirkulation.

Utan dom två avgörande funktionerna så förlorar vi en stor del av potentialen att ens skapa ett bra resultat.

Hur uppnår vi den balansen & cirkulationen?

Genom att förse cellerna med den näring och den bästa tänkbara omgivande miljö för cellen att utvecklas och balanseras över en tid innan vi aktiverar den avancerade behandlingen.   När är det då läge att göra det? Genom att förbereda med en hudvård som samlat skapar en bra balans i huden med lugnade oxidativa processer,(antioxidanter)
med ökade fuktnivåer ( lågmolekylär hyaluronsyra) och en hud som ökat sin förmåga till läkning. (EGF)
En förberedelse som bör göras 2 – 3 veckor innan vi aktivt börjar behandla huden.   

Som en bonus i behandlingen så adderar vi dessutom ett serum i samabnd med behandlingen som också innehåller ingredienser som lugnar, binder fukt  och påskyndar och ger stöd till läkning.

En vanlig felaktig villfarelse med microneedling är att det är en inslussande behandling, Rent generellt är den inte det. Arbetar du med pin point blödning i behandlingen så skall vi undvika att använda produkt. För kroppens blodtryck är högre än det atmosfäriska trycket, varför produkten bara blandas ut med blod och tappar funktion.
Arbetar du med försiktiga anti age behandlingar så absorberas produkter med små¨molekyler rent naturligt ned i huden som en bonus.

  Hur säkerställer vi sedan resultatet och löftet till kunden?  

Vi ser till att vi fortsätter ge cellerna de ingredienserna som möjliggör att dom processerna vi har startat får förutsättningar att upprätthållas.

Underlåter du dig att säkerställa detta så stannar majoritetetn av de goda processer som frisatt TGF har till uppgift att göra inom några få dygn. Och behandlingsresultatet kan omöjligen uppnå sin fulla potential.

  CLINICCARE microneedling är i särklass den absolut bästa behandlingsrutinen på den svenska marknaden.
Den bygger på att förbereda, stärka och underhålla cellernas naturliga balans för att ge stöd till microneedlingen och de processer som startas.  

I dag dyker det upp hybridlösningar på marknaden som påstås ge förstärkta resultat till behandlingen. Rent spontant är detta inget annat än coola marknadsförings insatser som har till avsikt att sälja något.

Sällan eller aldrig finns nåt verkligt brett vetenskapligt stöd till det som utlovas.    Microneedling är Microneedling! Det finns inga förädlingar av den behandlingen genom kombinationer av teknologier eller innovativa produkter.   RF är en enormt bra teknologi för att aktiver cirkulation och kontrahera kollagen.   Sänkta pH värden har en given plats för att aktivera en stagnerad åldrande hud.   Dom har inget i samma behandling att göra.   Det här är en kontroversiell artikel baserat på det ständiga trendsökande som sker i vår bransch i dag, så känner du att du har vetenskapliga grunder för att utmana det som skrivs här så välkomnar jag det på mail till Mimass ledning.     Maila till: info@mimass.se   Med det önskar jag fig en härlig fortsättning på den här dagen och glöm aldrig. Kunden är viktigare än behandlingen.