Vitamin A & Retinol!

Vi reder ut begreppet

Retinol är en utmanande ingrediens som omgärdas av oerhört mycket förvillande påståenden.
Som behandlare och som konsument är det inte lätt att utbilda sig när det framkommer så mycket motsägelsefulla argument.
Några specifika frågor som gärna cirkulerar är omvandling av Retinol i huden, en annan är procentsatserna av mängden Retinol i produkter.

Från en kemisk synvinkel så är Retinol accepterad som basformen av Vitamin A, för att det är den minsta molekylen av vitamin A, och den omvandlas till Retinyl Estrar, Retinaldehyde och, så småningom till Retinol Syra.

Så!
Låt oss börja från början!
Vitamin A är något vi hittar naturligt i naturen.
Det finns två former av Vitamin A.

Den ena är Karotenoiden och den andra är Retioniden.

Karotenoider

Beta karoten är ett förstadie till vitamin A, en Karotenoid som naturligt omvandlas till två molekyler av retinylaldehyd (Retinal), men praktiskt taget allt omvandlas till Retinol och sedan till Retinylestrar – främst Retinyl palmitat. Beta Karoten har en begränsning i att den enbart kan motverka den omedelbara bristen på Vitamin A, men den kan inte främja högre fysiologiskt långsiktiga mål &  nivåer i huden

Retionider

Retinol är en alkohol löslig Retionid form av vitamin A. Den största utmaningen med Retinol ligger i den kemiska instabiliteten, vilket gör den till en utmaning att använda över en frekvent och längre tidsperiod. Dessutom har Retinol en mycket kort hållbarhet. Generellt är hållbarheten ENDAST sex månader, vilket kan utökas marginellt med oliak kostsamma former av liposomteknologier ( Inkapslingar)

De vetenskapligt undersökta, lättillgängliga formerna av vitamin A i kosmetika är:

  • Retinyl Propionat
  • Retinyl Palmitat
  • Retinyl Acetat
  • Retinyl Linoleat
  • Retinol
  • Retinal

 

All vitamin A behöver och måste omvandlas till den aktiva formen Retinsyra för att vi skall få några positiva fördelar och effekter på huden.

Retinsyra är den mest aktiva formen av vitamin A, men den finns endast på recept och inte i kosmetiska formuleringar. Isotretinoin kräver också ett recept och kvinnor bör undvika att bli gravida medan de använder det.

Metabolismen (omvandlingen) av vitamin A
När vi applicerar Retinol topiskt, då omvandlas nästan all Retinol fullständigt till Retinyl Palmitate (mer än 90 %), och endast en liten del av det som återstår av Retinolen (3 %), metaboliseras till Retinaldehyd (3 %) och sedan till den metaboliskt aktiva formen, Retinsyra (3%).

Vet vi med vilken hastighet omvandlingen av vitamin A sker – och spelar det egentligen någon roll?

Retinylestrar absorberas lätt i huden eftersom de är lipofila (fettlösliga) molekyler – vilket betyder att de kan penetrera genom hudens vattentäta barriär, vanligtvis med liten eller ingen irritation.

Retinol tränger också lätt in i huden, men den är mer irriterande, varför den endast finns i låga doser i kroppen. Om mängden Retinol överstiger 3% så blir den gifitg för hudens celler, eftersom detta faller utanför gränsen med vilken kroppens naturliga ämnesomsättning kan fungera.

Retinol oxiderar i huden för att sedan omvandlas till Retinaldehyd.
Även Retinaldehyd oxiderar sedan för att omvandlas till Retinsyra.

Myt:
Det antas resoneras ofta att en omvandling av vitamin A är är snabbare än två.

Fakta:
Vad som INTE tas i beaktande är att alla former av vitamin A, förutom retinsyra, först alltid omvandlas tillbaka till lagringsformen av Vitamin A som är Retinyl Palmitat.
Kom sedan ihåg att kroppen har fullständig kontroll över den här processen, omvandlingshastigheten och vilka doser av Vitamin A som krävs vid varje given tidpunkt.

Det som gör den avgörande skillnaden för effektiviteten är vilken koncentrationen av Retinyl Estrar i cellen som avgör. Ju större koncentration av lagrade Retinyl estrar, destom er blir omvandlat till Retinol à Retinaldehyde à Retinsyra

Environ menar att det är viktigt att förse huden med olika former av vitamin A för att huden ska kunna dra nytta av de olika formerna av retinsyra för att få full effekt av vitamin A. Vi behöver både cis- och transretinsyra. Solljus hjälper till att omvandla all-trans-retinsyra till cis-retinsyra.

Vitamin A skall kommuniceras i Internationella enheter

Om vi applicerar 1 000 IE Retinol på huden, då kommer ca: 60 IE att penetrera det basala lagret och absorberas in i huden. Av dessa så kommer ca: 1,8IE bibehålla formen som Retinol, medan resterande (58,2 IE) kommer omvandlas till Retinyl Estrar.

”Ser man till majoriteten av alla kosmetiska produkter som marknadsför sig med Vitamin A så är det många som har avsevärt mindre än 1 000 IE/gram.”

Läs mer om Vitamin A här -->

Vill du utforska vilka möjligheter Environ skulle kunna erbjuda er verksamhet?

Fyll i formuläret här nedan.

Frivillig information