Hyaluonsyra – En av de viktigaste molekylerna i fråga om hudens åldrande

 

CLINICCARE     HYALURONSYRA      CLINICCARE +

Hudens åldrande beror på multipla processer bestående av i huvudsak två  av varandra helt oberoende mekanismer. Inre och yttre åldrande.

En ungdomlig hud har bibehåller sin motståndskraft och sin vitalitet och mycket mer genom sin höga nivå av vatten. Dagligt slitage och skador som uppstår på huden i kombination med normalt åldrande ger upphov till minskade nivåer av vatten i huden.

Den i särklass viktigaste molekylen i huden i fråga om att bibehålla fukt i huden är Hyaluronsyra.

Det här är inget som du redan kände till, men hur väl känner du till att med hjälp av hyaluronsyra så kan vi motverka en majoritet av de processer som leder till en mer åldrande hud.

Den här artikeln har till syfte att ge dig som arbetar professionellt med hudvård och det vi definierar som Anti Age behandlingar en djupare insikt och kunskap i vikten att addera hyaluronsyra, inte bara i samband med behandlingar, utan även i den dagliga hudvården.

Hudens åldrande

Den mänskliga huden är en komplex och mycket avancerad biologisk process, som vi ännu i dag inte fullt ut är helt insatta i. Vi är dock insatta i det två av varandra oberoende processerna som påverkar hudens åldrande. Det inre (Intrinsic) & det yttre (Extrinsic) åldrandet.
Det inre åldrandet är en process som vi inte kan påverka vilket påverkar hela våra inre organ på samma sätt som huden. Det yttre åldrandet vilket till 80% beror på ljus, Synligt, UV och IR (Infrarött ljus) strålning, vilket vi även kallar för photoaging.

Det inre åldrandet drivs av hormonella förändringar som sker när vi blir äldre, så som reduktion av könshormon, till minskning av östrogen och progesteron i samband med menopaus.

Det är också erkänt att minskade nivåer av östrogen & androgener resulterar i nedbrytning av kollagen. Uttorkning i huden som leder till minskad elasticitet, epidermal atropi och uppkomst av rynkor.

Även om dessa två processer är oberoende av varandra så finns många likheter i de nedbrytande processerna.

En av de mer påtagliga processerna är (ROS) Reactive Oxygen Spieces eller fria syreradikaler som driver på en oxidation av celler.

Hudens åldrande är också direkt kopplad till att vi förlorar fukt i huden, och en av de viktigaste komponenterna i fråga om att binda fukt i huden är hyaluronsyra. En komponent som innehar en enastående förmåga att binda vattenmolekyler till huden.

Hyaluronsyran har sin hemvist i det som definieras extracellulära matrisen.
Faktum är att till för inte så länge sedan hade vi nära på ingen kännedom omkring hyaluronsyrans betydelse för huden, då de teknologier som vi använde oss av tidigare saknade förmågan att se något annat än att det fanns något mellan cellerna. Med nyare teknok så har man konstaterat ett hela utrymmet mellan våra hudceller innehar en mycket organiserad struktur som består av tillväxtfaktorer och strukturella proteiner samt proteoglykaner. Vad man också sett är att den dominerande delen av den extracellulära matrisen består av hyaluronsyra.

Djupare kunskap om Hyaluronsyra

Hyaluronsyra är en positivt laddad molekyl bestående av polymeriska disackarider.
Enkelt översatt så är det en sockermolekyl. Hyaluronsyra har många egenskaper och funktioner beroende på molekylstorlek, saltkoncentrationer, pH m,m.
Tilgängligheten av hyaluronsyra sprider sig i hela kroppen, men ca: 50% hittar man i huden.

Det är vida känt att hyaluronsyran har många viktiga roller för flera funktioner i kroppen. I den här artikeln så fokuserar jag på den funktion den har i huden.

Vid sidan av att binda vatten så har man också funnit att i samband med skador i huden så ser man en kraftigt ökad skador och i läkningsprocesser. Hyaluronsyra har en reglerande funktion vid läkning inklusive en reglerande funktion av en ökad aktivitet av inflammatoriska celler för att förstärka immunförsvaret. Och viktiga funktioner omkring fibroblastceller.

Nedbrytningen av Hyaluronsyra

Det är känt att två betydande processer har en nedbrytande funktion på hyaluronsyra.
Halveringstiden är som vi ofta återkommer till förhållandevis snabb.
I huden så är halveringstiden mindre än ett dygn. En betydande nedbrytningsprocess sker genom förekomsten av hyaluronidase som bryter ned hyaluronsyra.
En annan process är de fria syreradikalerna som även dessa har en kraftigt nedbrytande effekt på hyaluronsyra.

Hyaluronsyra och hudens åldrande

Redan vid 25 års åldern reduceras kroppen egen funktion till att producera egen hyaluronsyra och vid 50 års åldern så är produktionen mer än halverad.

De minskade mängderna hyaluronsyra i huden resulterar i en hud som förlorar fukt och drabbar av uttorkning. Och här är vetenskapen överens, att i princip alla tecken på åldrande i huden är relaterat till de minskade mängderna hyaluronsyra, vilket leder till en hud som saknar fukt.

Synligt ljus, UV & IR svarar för 80% av hudens direkta yttre åldrande.
Och med varje solskada så reduceras mängderna av hyaluronsyra vilket ger utrymmer för fria syreradikaler att fritt verka i huden.

Vad vi också känner till är att med reducerad mängd av hyaluronsyra så reduceras också tillgången till fibroblaster, vilka är nödvändiga för produktionen av kollagen & Elastin i dermis.

Och reducerad tillgång av kollagen i huden ger uppkomst till fina linjer och synliga tecken på tidigt åldrande.

Några andra betydande processer som inleds i och med de reducerade mängderna hyaluronsyra är att UV skadorna blir mer betydande, inflammationer tenderar få ett bättre fäste i huden vilket tillsammans är några centrala delar i en för tidigt åldrande hud.

Anti Age!

Kosmetiska skönhetsprodukter relaterar ofta till att verka i terminologin Anti Age, hudföryngring, m,m. Men skall man definiera Anti Age på ett korrekt sätt så bör ju det ha största fokus på att återställa högre nivåer av hyaluronsyra.
Genom att hyaluronsyran har betydande och extremt viktiga funktioner i att motverka nedbrytningen av dermis.

Den barriärstärkande hudvården är essentiell i många fall, men fokus där handlar mycket om att inrikta sig på symptomerna i hudens åldrande.

De verkligt positiva resultaten ligger i att upprätthålla en högnivå av fukt i dermis, vilket resulterar i en mer motståndskraftig hud som har förstärkt förmåga att stå emot yttre påverkan som leder till för tidig ålderstecken på huden.

Hyaluronsyra och molekylstorlek

Hyaluronsyra är en stor molekyl, per definition en gigantisk molekyl. Så för att kunna tillför någon som helst nytta i en kosmetisk formulering ställs höga krav på ingrediensen.
I sitt ordinarie utförande är den så väger den så mycket som 1000 kDa (Kilodalton)

Visst kan man injicera den i huden för att uppnå ett fullgott resultat, men i och med den snabba nedbrytningstiden så förutsätts att man gör dessa injektioner med förhållandevis täta intervall.
Något som kan vara kostsamt och krävande för en konsument.

Nu har man i Japan sedan några år tillbaka funnit ett sätt att fragmentera dessa hyaluronsyre molekyler till vikter som gör det möjligt att addera hyaluronsyra i en kosmetisk produkt till att erbjuda positiva resultat. Det vi talar om är givetvis den lågmolekylära hyaluronsyran.

För att avgränsa diskussionerna omkring den lågmolekylära teknologin så är det av vikt att definiera storleken. För att en hyaluronsyremolekyl skall ha någon förmåga att penetrera ned i huden så förutsätts det att den har en molekylvikt lägre än 130kDa. Åtskilliga studier har påvisat att större molkeylvikter än detta resulterar inte till några terapeutiska fördelar för huden.
Hyaluronsyran fastnar på huden och kan ge en illusion av en återfuktad hud.

Den optimala storleken på en hyaluronsyremolkeyl är ca: 50Kda ( eller 5 nanometer ). Vid den storleken så är penetrationen optimal och bästa resultat uppnås.

Så för att skapa de bästa av förutsättningar så bör en daglig hudvårdsrutin med fokus på Anti Age omfatta en någorlunda betydande del lågmolekylär hyaluronsyra som appliceras morgon och kväll.

Med de förutsättningarna uppnås bästa tänkbara resultat.

Behandlingsrekommendationer

Till den rutinen är det också oerhört betydelsefullt om produkterna innehåller stora mängder anti oxidanter som har till uppgift att motverka de fria syreradikalerna i huden, samt komponenter som bidrar till en förstärkt hudbarriär.

När dessa nivåer är under bättre kontroll så kommer de synliga symptomen av hudens åldrande att bli avsevärt enklare att arbeta mot med de behandlingar och produkter som fokuserar på pigmenteringar, känslig hud och hud som har svårigheter att bibehålla fukten genom en försvagad hudbarriär.

Som jag inledningsvis nämnde så är detta en mer detaljerad och faktaspäckad information omkring hyaluronsyra där man kan förstå vikten av att addera den formen av hudvård till kunder som vill påverka den åldrande processen i huden.

Vill du få ytterligare detaljer och kunskap om hur De produkter och behandlingar som erbjuds av Mimass Beauty Concept kan stärka upp och möta dessa kriterier?
Välkommen att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig med de svar du behöver.

 

Vänligen ange din e-post här så vi kan återkomma till dig.
Ge lite kort information om ert företag och vilken inriktning ni har i dag.