Kosmetisk Needling vs Microneedling

Viktig Inledning
All kunskap, all vetenskap och all medicinsk utveckling är under ständig och konstant utveckling. Forskning och klinisk erfarenhet breddar vår kunskapsbas. Om någon en gång för länge sedan har fastställt fakta i ett ämne så kan vi alltid vara säkra på att med tiden kommer ny forskning, ny kunskap att förändra den fakta som vi en gång tog som en sanning.

Needling!

Metoden för Needling var för första gången beskriven av dr Des Fernandes under en Konferens i San Fransisco 1999. Sedan dess har den vunnit mycket framgångar inom området hudföryngring för t.ex fotoåldrande, reduktion av ärr, slapp hud, strior m,m m,m. Från start fanns ingen vetnskap som gav stöd för behandlingen, men de kliniska resultaten talade för sig själv.
Tack vare vetenskapliga framgångar, väl dokumenterade studier så har vi i dag vetenskapligt stöd för effektiviteten, säkerheten och vilka fördelar behandlingen erbjuder.
Genom åren har även nya definitioner formats runt needling tekniken och behandlingen särskiljs numera i tre olika kategorier med hänsyn till den fysiologiska påverkan och de kliniska effekterna av behandlingen.

  1. Kosmetisk needling. ( 0,1 – 0,3 mm ) Den här tekniken orsakar ingen inflammatorisk respons, den stimulerar ingen reproduktion av kollagen utan erbjuder ENDAST en förstärkning och ökad penetration av aktiva ingredienser till huden.
  2. Medical needling ( Estetisk needling ) ( 1 – 2 mm ) Vid det här djupet förväntas en perkutan kollagen induktion, En behandling som frigör tillväxtfaktorer ur våra blodplättar och bidrar till en normalisering av huden.
  3. Kirurgisk needling ( 3 mm ) En behandling som erbjuds till samma indiktioner så som medical needling, men är mer effektiv och utförs av läkare och kirurger i sambend med anestesi. Kirurgisk needling används även till keloida ärr, brännskador och allvarliga akne ärr.

Kosmetisk needling, (Även lite missvisande kallad microneedling )
är enbart ett nålverktyg för att öka penetrationen av aktiva kosmetiska ingredienser. En nål med en längd på ca: 0,1 – 0,3 mm har kapacitet att penetrera det absolut yttersta lagret av Stratum Corneum. Eftersom behandlingen enbart penetrerar det absolut yttersta lagret i huden så initieras inga inflammatoriska responser i huden, inte heller några mikrorelaterade blödningar som ökar risken för infektioner eller andra komplikationer. Använder en kund en roller utan att applicera någon aktiv produkt till så utför behandlingen ingen som helst positiv effekt till kundens hud.


I diskussioner inom den svenska skönhetsbranschen och inom press har det en tid förekommit en del varningar, och starka rekommendationer till avrådan till försäljning av detta komplement till en kvalitativ hudvårdsrutin.

De argument som i dag lyfts fram mot att addera och erbjuda sina klienter Kosmetisk needling baserar sig på att man gör en direkt jämförelse mellan den estetisk needlingen och kosmetisk needling.

Missledande säkerhetsanalyser!

På samma sätt som en lådbil är en bil, och en bil som du får köra på motorvägen är en bil så skulle vi aldrig göra samma riskbedömning mellan dessa två olika varianter av bilar.
Låt oss här presentera några av de argument som lyfts fram och bena ned dem på ett korrekt sätt, med en korrekt säkerhetsanalys.

Hygien!
Hygien är en central faktor när vi arbetar med estetisk needling och framförallt vårt företag har slagits för brukande av specifika ingredienser i samband med needling.

Orsaken är att kosmetiska produkter är utvecklade för att verka topiskt och ge stöd och näring till epidermis. I sin formulering så använder man sig av ingredienser som skall verka ocklusivt, och som skall skydda produkten från syre och inte dofta för illa. Ocklusiva, parfymer och konserveringsmedel är inte säkerhetstestade för djupare penetration än epidermis.

En kontaktallergisk reaktion uppstår primärt i samband med att främmande protein molekyler i för hög koncentration, eller för frekvent exponeras ned till djupare hudlager där kroppen naturligt svarar med en inflammation som första försvar.

I den estetiska needlingen använder vi nålar som är invasiva, d.v.s dom penetrerar ned till dermis och i bland djupare. Så för att undvika riskerna av kontaktallergiska reaktioner så rekommenderas sterila produkter som är utvecklade för att användas invasivt. Alternativt är att inte använda någon produkt alls under själva behandlingstillfället.

Det är den enkla beskrivningen av en säkerhetsbedömningen med den estetiska microneedlingen.

_________________________________
Slutsats

Kosmetisk needling innebär inte någon som helst risk för kontaminering av huden. Eftersom de topiska produkter vi applicerar på huden och med hjälp av instrumentet förstärker penetration en liten aning ökar ingen risk för kontaktallergier. Självklart kan en kontaktallergi uppstå, men då innebär det att klienten har en förhöjd känslighet..

Risker för att skapa ärr på huden

Estetisk needling är ett enastående verktyg om det hanteras korrekt till att reducera ärrvävnader. Orsaken är att det finns 3 st tillväxtfaktorer som frisätts i samband med att ett sår uppstår på huden. Det är 3 st TGF Beta proteiner. 1 – 2 & 3 ( Transformativa tillväxt faktorer)

TGF B1 & 2 är tillväxt faktorer som är ansvarig för sårläkning, Sårläkning som orsakar ärr. Vid en vanlig “öppen skada” är dessa aktiva under läkningsprocessen i ca: 2 veckor efter skadan.
Vid Needling så har studier visat att deras aktivitet avstannar redan inom 24 timmar.

Sedan har vi TGF-B3 som är en tillväxtfaktor som även den är involverad i sårläkning och bidrar till läkning utan ärr. Även denna är aktiv i ca: 2 veckor efter en behandling.

Så needling är ett helt säkert sätt att behandla ärr, då behandlingen löser upp och reaktiverar TGF proteiner och återbygger en ärrfri vävnad. Så för att dom här processerna skall kunna aktiveras så kräv att vi orsakar en blödning i huden. Något vi gör med den estetiska och den kirurgiska needlingen.
_____________________________________

Slutsats:
Eftersom kosmetisk needling inte skapar några blödningar så kan den således inte under några fysiologiska förutsättningar bidra till aktiveringen av nybildande av vävnad. Den kan inte frisätta några mängder TGF som regenererar huden.

Risker för att orsaka pigmenteringar.

Pigmenteringar är ett komplext tillstånd som omfattas av flera olika av varandra beroende och aktiva processer. För att orsaka en aktiv hyperpigmenterande process så krävs det några specifika och huvudsakliga faktorer. UV, vilket frisätter kemikalier i huden som aktiverar Tyrosinas formationen.

Vissa aktiva kemikalier & Hormoner. t.ex Östrogen, MSH & ACTH, vilka påverkar pigmenteringen. Dessa var och en eller tillsammans aktiverar och stressar produktionen av melanin.


Needling har i många studier påvisat en normaliserande effekt på melanocyterna och dessutom bidrar många aktiva ingredienser till förbättrad distribution av melanin i huden, varför pigmenteringar ofta reduceras och i vissa fall avlägsnas helt. För att påverka melanocyterna krävs således energi eller hormoner.

_____________________________________________
Slutsats:

Kosmetisk needling genererar ingen energi, eller frisätter inga hormoner i huden i samband med behandling. Därmed är det helt riskfritt att behandla ofta och regelbundet med en kosmetisk needling.

Varför skall en kund köpa en needlingbehandling på salong om dom kan göra den hemma?

Jag hoppas den här frågan besvarar sig själv nu.
Skall vi kräva körkort av en 3 åring som vill köra lådbil? Eller skall vi förbjuda 3 åringar att köra lådbil? Dom skall ju absolut inte köra bil, då det medför en säkerhetsrisk.

Vad har du tillsammans med din kund att vinna på detta då?

Detta är den i särklass viktigast frågan. Konsumenter vill ha lösningar på “problem” Löser inte du problemet så säker sig konsumenten vidare mot andra lösningar. Och om man har börjat med att investera i dyra lösningar som inte levererar, så blir till slut priset en mer betydande faktor.

Att börja med kvalitativ hudvård och göra några behandlingar kommer väldigt snabbt att återställa huden till en status där den gör det den skall betydligt bättre än innan. Hudens huvudsakliga uppgift är att förhindra främmande molekyler att ta sig in i huden. Och att essentiella molekyler i vår kropp skall läcka ut.

Så när huden börjar göra det den är avsedd för så kommer de produkter som du med entusiasm sålt in till denne att förlora sin effekt.
Huden når en platå där produkterna vidhåller det uppnådda resultatet, men någon förbättring står inte att nå.

OM de förväntade resultaten uteblir så kopplas det även till de professionella behandlingarna. Med lite tid så kommer den här klienten att börja söka lösningar på det som fortfarande inte var löst.
Och en upplevd lojalitetsbrist uppstår mellan dig och din kund.

Varför sker detta då?
Huden är ett egendomligt organ.
Men också en trygghet för vår kropp.
Så när vi applicerar en kosmetisk produkt på en ”normal” hud så har man sett att ca: 0,6% av de vattenlösliga ingredienserna tillför någon nytta.
Och ca: 6% av de fettlösliga.
Med en förbättrad status på hudbarriären så minskar dessa mängder betydande.
Och dom räcker sällan till att uppnå de förväntade resultaten hos din klient.

Genom att addera kosmetisk needling till den dagliga hudvårdsrutinen så kommer din klient att öka penetrationen med över 100 gånger.

Genom att öka penetrationen så erbjuder du en fortsatt positiv utveckling för din klients hud, vilket också kommer leda till en mer nöjd klient, och början till en stark lojalitet.
Det ger dig som är hudläkare, hudterapeut mer tid till att börja fokusera på de hudtillstånd som är den bidragande orsaken till att klienten tagit kontakt med dig från första början.

Du börjar kunna lösa klienternas problem och överträffa deras förväntningar.

Hur introducerar man kosmetisk needling till sina klienter?

Kosmetisk needling är inget vi rekommenderar att sälja in i samband med konsultationen.
Kosmetisk needling är lämplig att introducera till din klient efter 1 – 3 genomförda behandlingar, det är den tid som krävs för huden att normalisera sig någorlunda. Då vet vi också att huden är i behov av förstärkning.

Kosmetisk needling kan du enkelt introducera genom en praktisk utbildning när din klient ligger på behandlingsbänken, då du har klientens uppmärksamhet. Introduktionen sker praktiskt, du rollar huden och instruerar hur klienten skall arbeta.

Efteråt går du igenom hur instrumentet skall skötas och hållas rent.
Ett bonusalternativ är att ge klienten erbjudandet att ta med sitt instrument till behandlingen för att du som behandlare tar hjälp av klientens instrument för att förstärka även den professionella behandlingen.

Det är min förhoppning att vi har givit dig en bredare kunskapsbas och öppnat nya dörrar i arbetet med att kunna erbjuda dina klienter den absolut bästa tänkbara huden som är möjligt för dem att uppnå.


Mimass AB är Sveriges mest erfarna och kunniga inområdet needling med stöd av världens mest framstående forskare, kirurger och behandlare.

Väljer du ett samarbete med Mimass så får du tillgång till världens mest resultatinriktade och genomarbetade behandlingsprogram som gagnar dig och dina kunder. Med den kunskap vi har vill vi erbjuda den mest säkra, konkurrenskraftiga och mest resultatinriktade teknologierna, protokollen till våra samarbetspartners.

Varmt välkommen att kontakta oss för att se om du kvalificerar som partner till Mimass AB.

Stort tack för att du läst denna artikel.

Håkan Wahlström
VD
Mimass AB